Actievoorwaarden en spelregels

Actievoorwaarden en spelregels

Deze promotionele actie, hierna te noemen “de actie”, wordt aangeboden door Melicious. Me-licious staat ingeschreven bij de KvK onder Kvk nummer: 66210593. Op winacties zijn de volgende actievoorwaarden en spelregels van toepassing:

1. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een reactie hebt achtergelaten op de pagina met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een van de social media kanalen hebt gevolgd of een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

2. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

3.Voor het meespelen met deze actie en om in aanmerking te komen voor een prijs dienen deelnemers 16 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België te hebben.

4. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

5. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

6. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

7. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

8. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Me-licious voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.

9. De gewonnen prijs kan tot één maand na deelname worden opgeëist. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

10. De prijzen die worden uitgekeerd zijn persoonsgebonden en zijn daardoor niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen.

11. Me-licious is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan de actie. Tevens is Me-licious niet aansprakelijk voor technische storingen zoals storingen in het netwerk, hardware of software die resulteert in beperkte, vertraagde of verloren gedane gegevens alsdan gebreken in de te verstrekken prijzen.

12. Me-licious kan op ieder moment zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden wijzigen of beëindigen.

13. Alle auteursrechten op de inhoud van deze actie, waaronder teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie komen toe aan Me-licious.

14. Deze actie is op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, beheerd of geassocieerd door Facebook. Voor vragen of klachten over de actie of de gewonnen prijs kunnen deelnemers contact opnemen met info@liefsmarielle.nl

15. Me-licious handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

18.. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Me-licious
e-mail: info@liefsmarielle.nl . Je ontvangt uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst via e-mail een reactie.

Sluit mij
Zoek je iets?
Zoek:
Berichtcategorieën: